Klargøring af jeres nye erhvervslokaler

IMG_6552
IMG_6573
IMG_6619
IMG_6621
IMG_6693
IMG_6730
IMG_6783
IMG_6820
IMG_6902
IMG_6941
l1
l2
l4
l3
l7

Klargøring af nye lokaler til indflytning af virksomheden kræver klar styring og koordination, samtidig med at de økonomiske rammer skal overholdes. Det tager meget tid og kræver stor fokus, tid som I skal bruge på at drive jeres forretning.


Vi i OfficeOrganize tilbyder assistance gennem hele processen, fra lejeaftalen indgås til endelig ibrugtagning af de nye lokaler og nedlukning af jeres nuværende lokaler. Det sikres, at aktioner afstemmes løbende og der skabes overblik over hvilke leverancer, der er behov for, således at lokalerne bliver indrettet som I ønsker.


OfficeOrganize kan virke som coach i processen eller kan i tæt parløb med jer varetage hele eller dele af klargøringsprojektet - fuldstændigt efter jeres behov og ønsker.
Klargøring kan omfatte:


Kontraktgennemgang med fokus på kommercielle og fremtidige funktionelle forhold.


Deltagelse i byggemøder ved ombygninger, samt kontakt til udlejer og entreprenør.


Indhentning og justering af tilbud, samt indgåelse af aftaler med de udvalgte leverandører af diverse leverancer, eksempelvis:

  • Møbler, lamper, gardiner, tæpper
  • Printere, kaffemaskiner, koldtvandsdispensere
  • Security og adgangssystemer
  • Flugtvejsplaner, hjertestartere og andet sikkerhedsudstyr
  • IT-netværk og AV-udstyr


Opfølgning på aftaler, planlægning og modtagelse af leverancer.


Indgåelse af facility serviceaftaler.


Aftaler vedrørende relocation og flytning.


Sikring af at nuværende lokaler tømmes, udstyr nedtages, aftaler opsiges og retablering aftales med udlejer.


Budgettering af klargøring, gennemgang af fakturaer, samt løbende opfølgning på den samlede økonomi.

OfficeOrganize ApS                                                                                             KVN@OfficeOrganize.dk

v/  Kirsten V. Nielsen                                                                                           Tlf.  3035 4993